Lokaal

De zuidwester vissers landen hun vangst aan in de havens van Scheveningen, Stellendam, Colijnsplaat en Vlissingen-Breskens. Verse vis van hoge kwaliteit, met een lage impact op het milieu en met lage ‘food miles’. De vis wordt verpakt in een skinfolie verpakking, dit is nieuw in het Nederlandse visschap. Het voordeel is een langere houdbaarheid van 10 dagen en niet 7 dagen zoals gebruikelijk.

Brandstofbesparing

Met de pulstechniek kan veel langzamer gevaren worden en dat zorgt voor een forse brandstofbesparing. Grotere vissersschepen besparen wel meer dan 50 procent op hun brandstofverbruik ten opzichte van de traditionele manier van vissen. Dat is wel een besparing van meer dan 20.000 liter dieselolie per week. In ecologisch en economisch opzicht een geweldige winst.

Innovatief

De zuidwester vissers innoveren continu om hun visserij en visserijtechnieken ecologisch te verduurzamen. Zij werken aan vistuigen en netwerk met minder impact op bodem en milieu. Schol, tong en andere platvissen graven zich in de zanderige bodem van de Noordzee. Door innovaties als de zogenaamde sumwing en pulsvisserij wordt de bodem minder beroerd, is er minder bijvangst en is het brandstofverbruik minder.

Pulsvisserij

Een belangrijke innovatie die op grotere schaal wordt toegepast is de zogenaamde pulsvisserij. Bij de pulsvisserij worden elektroden gebruikt die aan draden over de zeebodem worden voortgetrokken met een pulskor-vistuig. Met licht elektrische kleine schokjes (van gemiddeld 6 volt, maximaal 15 volt) wordt de vis van de zeebodem opgeschrikt en belandt in het net.

Sumwing

In 2011 is de zogenaamde sumwing geïntroduceerd als vervanging van de traditionele boomkor. De sumwing heeft meer de vorm van een vleugel. Hij ervaart minder weerstand als hij door het water wordt getrokken. Door zijn specifieke vorm heeft dit vistuig minder impact op de zeebodem. Een duurzamer resultaat, met minder bodemberoering en minder brandstofverbruik.